sql_regcase

(PHP 4, PHP 5)

sql_regcaseHarf büyüklüğüne duyarsız eşleşme için düzenli ifade oluşturur

Açıklama

string sql_regcase ( string $dizge )

Harf büyüklüğüne duyarsız eşleşme için düzenli ifade oluşturur.

Uyarı

Evrenkod uyumsuzluğu nedeniyle bu işlevin kullanımı PHP 5.3.0'dan beri ÖNERİLMEMEKTEDİR.

Değiştirgeler

dizge

Girdi dizgesi.

Dönen Değerler

dizge ile harf büyüklüğüne duyarsız olarak eşleşecek bir düzenli ifade döndürür. Bu ifade, dizge dizgesinin her harfinin bir köşeli ayraç ifadesine dönüştürülmesiyle elde edilir; bu köşeli ayraç ifadesi karakterin büyük ve küçük harflerini içerir. Harf olmayan karakterler oldukları gibi bırakılırlar.

Örnekler

Örnek 1 - sql_regcase() örneği

<?php
echo sql_regcase("Foo - bar.");
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

[Ff][Oo][Oo] - [Bb][Aa][Rr].

Sadece harf büyüklüğüne duyarlı düzenli ifadelerin desteklendiği durumlarda harf büyüklüğüne duyarsız eşleşmeleri kullanmak için yararlıdır.

Notlar

Bilginize:

PHP 5.3.0 ve sonrasında regex eklentisinin kullanımı artık önerilmemekte olup yerine PCRE eklentisinin kullanılması önerilmekte ve bu işleve yapılan çağrılar bu nedenle bir E_DEPRECATED uyarısı çıktılamaktadır.PCRE'ye dönüşümü kolaylaştırmak için fark listesine bakınız.

add a note add a note

User Contributed Notes 2 notes

up
1
edge at gts dot smtn dot stavropol dot ru
15 years ago
if you set right locale:

setlocale(LC_CTYPE,"ru_RU.KOI8-R");

print sql_regcase("Цffnung");

will output:
"[Цц][Ff][Ff][Nn][Uu][Nn][Gg]"
up
-1
phpcomment at revmaps dot no-ip dot biz
4 years ago
This function naivley replaces the letters in your expression.
if your expression uses [] already using this will probably break it
To Top